هدف گروه تحقیقاتی راز ذهن


سلام بر تغییر و سلام بر موفقیت ، سلام بر مردانگی و شجاعت ، سلام بر هدف . راهی را که آغاز کرده ایم ، تاب نیاوردیم نخواستن را و نداشتن را و بی تاب ماندیم تا به پایان رسانیم.

به نام خداوند خواست های بزرگ، پروردگار اندیشه های بلند و عزم های راسخ . این جا جایی است برای افرادی با رؤیاهایي دست یافتني و سنگر مردان و زنانی که برای کلمه مقدس هدف می جنگند و صحنه هنرمندی جنگجویانی کوچك با اندیشه هایی بزرگ. رسیدن به موفقیت، شادمانی و استقلال مالی هدفی است که در این وب سایت با ما همراه است زیرا ما براین باوریم که بزرگترین کمك به فقرا این است که جزئی از آنها نباشیم.

هر کاری شاخصه هایی دارد و هر موفقیتی بهایی . مهمترین شاخصه ی کارما اعتقاد و نگرش مثبت می باشد .زیرا این آینده کشورمان ما خواهد بود . اعتقاد به آنچه که انجام می دهیم و داشتن نگرش مثبت در مورد اتفاقاتی که در این مسیر با ما همراه خواهد بود . وب سایت تحقیقاتی ما بستر پرورش رؤیاهاست ؛ رؤیایی که قبل از محقق شدن به باوری قلبی تبدیل شده است .رویا تنها چیزی است که هیچ محدودیتی بر آن غالب نیست و انسان با اتکاء به قدرت ایمان و باورخود و اعتقاد به نگرش مثبت قادر است که رؤیاهای خود را به واقعیتی دست یافتنی بدل کند. اما همه این اتفاقات شگرف درگرو تغییر در دیدگاه ها، اندیشه ها و عملکردهای ما نهفته است.در واقع این همان بهایی است، که برای موفقیت باید بپردازیم. تغییر تفکرات و عملکردها ما را به سوی موفقیت سوق خواهد داد. همه بزرگان و اندیشمندان تاریخ با تأسی از خداوند متعال و پیامبران عظیم الشأن بر این باورند که تغییر در منش انسان تغییر در سرنوشت او را به دنبال خواهد داشت.

با مراجعه به کتاب الهی با آیات زیادی از این دست مواجه خواهیم شد: در ترجمه آیه سوره انفال می خوانیم ۳۵ : "این بدان سبب است که خداوند تغییر نمی دهد نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته مگر آن که آن ها تغییر دهند وضع خویش را …"

در نهایت اینکه برای ایجاد تغییر باید خود را شناخت و با اشراف کامل بر تواناییها و استعداد های خود می توان تغییرات بزرگی را بوجود آورد و سرنوشت خویش را به دست گرفت.

و یا در جایی دیگر امام علی (ع )میفرمایند: « معرفه النفس انفع المعارف » "خویشتن شناسی سودمندترین دانشهاست."

اهمیت تاثیر اندیشه در سرنوشت انسان را در کلام مولانا اینگونه می بینیم : "ای برادر تو همه اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای"…

در واقع اعتقاد و داشتن نگرش مثبت مهمترین شاخصه ی ایجاد تغییرات جدی در روش ها منش ها و عملکردها پس از حاصل شدن شناخت قطعی از توانمندیهای انسان، مهمترین بهایی است که باید در راه رسیدن به موفقیت در زندگی پرداخت کرد.

کلام خود را با زمزمه های پی در پی این مناجات به پایان می رسانیم: جویای راه خویش باش از این سان این منم ، در تکاپوی انسان شدن… در میان راه دیدار می کنیم آزادی را، حقیقت را، خود را . در میان راه می بالد وبه بار می نشیند دوستی ای که توانمان می دهد تا برای دیگران یاوری باشیم و مأمنی … این است راه تو، راه من و راه ما…

هر آنچه که برای تغییر در زندگی و تبدیل به انسانی که اشرف مخلوقات است، انسانی در آرامش، در ثروت، در شادی و عشق، انسانی بدون محدودیت، انسانی هدفمند و آگاه لازم است، به یاری خداوند توسط تیم تحقیقاتی ما در این وب سایت در اختیار شما گذاشته خواهد شد.

این آموزش ها حاصل سال ها زحمت ، تلاش و تجربه کردن در راه رسیدن به موفقیت ، شادمانی و ثروت است تا توانسته ایم آن ها را به کامل ترین شکل در اختیار شما دوست عزیز قرار بدهیم.

تغییر کن، تا دنیایت تغییر کند.