قانون ارتعاش

3 دیدگاه

فایل ها

فقط اعضای سایت می توانند تمامی فایل ها را مشاهده و دانلود نمایند. لطفا وارد/عضو شوید.

دیدگاه ها

profile_pic

رسول یعقوبی


مدت عضویت: 591 روز
تاریخ ارسال دیدگاه: 1398/11/23 در 01:45

سلام چرا من نمیتونم فایل قانون ارتعاش را ببینم.در بخش دانلود رایگان بخش قانون ارتعاش فایلی برای دانلود نیست متشکر از توجه شما

profile_pic

بها کریمی


مدت عضویت: 590 روز
تاریخ ارسال دیدگاه: 1398/10/12 در 17:56

بنام خداوندمهربان سلام خدمت استادعزیزم ودوستان هم فرکانسیم قبل ازهرچیزی ازخداوندمهربان بابت حضو رم دراین دوره آشنایی بااستاد ودوستان عزیزم وقانون عدالت سپاسگزارم.استاد دراین مدت تغییرات بسیاری کرده ام ازجمله ارتباطم با منبع اصلی رابطه ای بینظیر باخودم واطرافیانم توجه کردن به داشته هایم وخیلی جذبهای دیگر.بله استاد من کفرگزار امروز شکرگزارم کسی که بابت هراتفاقی که خودم خالقش بودم ناشکری میکردم ودیواری کوتاهتر ازدیوار خدانمیدیدم واورا واطرافیانم رامقصر میدانستم.امروز تصمیم گرفته ام که برنامه فقط برای امروز نه برای همیشه را واردزندگیم کنم فقط برای امروز مسولیت پذیرتر مهربانتر فعالتر و...خواهم بود واینها موفقیتهای من هستند یادگرفته ام باکار کردن تخصصی روی باورهام وجایگزین کردن کدهای ثروت آفرین فراونی با ارزش بودن بجای باورها وکدهای نامناسب است که هرروز وهر لحظه تغییر خواهم کرد.استاد من اززندگی دیروزیم واقعا رنج میبردم وهمان سختیها اهرمی شدندکه من امروزم را خلق کنم بنظر من رنج باعث میشود که توبه ݘیزهایی که میخواهی ازآنها لذت ببری توجه کنی وبه سمت خواسته هایت پرتاب شوی.پس توجه کردن به هرچیزی باعث میشود تو تمام تمرکزت را برای رسیدن به آن بگذاری وکاملا وبه صورتی جدی روی باورهات کارکنی وبعدازهرموفقیتی ذهنمان عادت میکند وشرطی میشودالبته بارعایت کردن قانون تکامل...ازخدا میخوام که توانسته باشم حرفهای دلم راگفته باشم نه حرفهای ذهن چموشم. به امید موفقیت برای همه دوستام واستاد عزیزم.

profile_pic

رسول یعقوبی


مدت عضویت: 591 روز
تاریخ دیدگاه: 1398/11/23 در 01:44

سلام بسیار زیبا و عالی بود،استفاده کردم

فقط اعضای سایت می توانند دیدگاه خود را درج نمایند. لطفا وارد/عضو شوید.