شتاب دهنده پیامهای پنهان ( 1000 درصد سریعتر)

162,000 تومان
0 دیدگاه

هدیه: پانزده درصد از مبلغی که از طریق درگاه بانک برای خرید این محصول استفاده می کنید، به کیف پول شما اضافه می شود. شما می توانید برای خرید های بعدی خود از آن مبلغ استفاده نمایید.

لیست تلقینات:

نتایج مثبت تلقینها  فوراً در زندگی ام آشکار می شود

ضمیر ناخودآگاه من  بلافاصله تمام خواسته های مورد نظر من را برآورده می کند

ضمیر ناخودآگاه من آماده است تا افکار مثبت من را فوراً به واقعیت تبدیل کند

ضمیر ناخودآگاه من خاک حاصلخیزی است که بذرهای مثبتی را که در آن می کارم رشد می دهد

ضمیر ناخودآگاه من بلافاصله فرکانسها و ارتعاشات افکار مثبت من را به ذهن جهانی منتقل می کند

ضمیر ناخودآگاه من از توانایی های الهی خود استفاده می کند تا اکنون نتایج مطلوب خودشان را نشان دهد

ضمیر ناخودآگاه من خستگی ناپذیر برای ایجاد زندگی رویایی ام کار می کند

ضمیر ناخودآگاه من تلقینات مثبت را عمیقا و به طور دائمی جذب می کند

ضمیر ناخودآگاه من تلقینات مثبت را به سرعت جذب می کند

ذهن آگاه و ناخودآگاه من کاملاً هماهنگ کار می کند تا اکنون نتایج مفیدی را نشان دهد

ایمان من به قدرت چیزهای ناخودآگاهم هر روز بیشتر می شود

اعتقاد من به قدرت ذهن ناخودآگاهم هر روز افزایش می یابد

اعتماد من به قدرت بی نهایت جهان هر روز بیشتر می شود

من از تمام عقاید محدود کننده و انسداد ناخودآگاه آزاد هستم

من از تمام الگوهای تفکر منفی و رفتارهای ناخودآگاه مضر رها شده ام

من به خودم و به قدرت تجلی خود اعتقاد دارم

اکنون آماده تغییرات مثبت و سودمند هستم

من اکنون پذیرای پیامهای پنهان مثبت هستم

من نسبت به همه چیزهای عالی که زندگی ارائه می کند ، گشوده و پذیرا هستم

من لیاقت دریافت همه برکات جهان را دارم

من شایسته جذب معجزات فراتر از درک خود هستم

من آهنربا برای هر چیز خوب در این جهان هستم

من از تلقینات پیامهای پنهان با سرعت نور نتیجه می گیرم

من از تلقینات پیامهای پنهان در نانو ثانیه نتیجه می گیرم

من در یک لحظه ثانیه از تلقینات پیامهای پنهان نتیجه می گیرم

خواسته من در یک لحظه ظاهر می شود

من همیشه با خواسته هایم همسو هستم

خواسته های من اینجاست ، آنها از قبل مال من هستند

من از جذب های جدیدم خوشحالم

من از واقعیت جدیدم راضی هستم

من در یک حالت فراوانی و سعادت زندگی می کنم

من در حال زندگی با آرزوی برآورده شده ام هستم

من همیشه طوری رفتار می کنم که انگار خواسته ام را از قبل دریافت کرده ام

من هر روز احساس عمیق قدردانی دارم

من آرزوهایم را به راحتی خلق می کنم و زندگی را به کمال می رسانم

تمام نتایج مثبت تلقینات دائمی هستند

تمام نتایج سودمند تلقینات مادام العمر هستند

فایل ها

فقط اعضای سایت می توانند تمامی فایل ها را مشاهده و دانلود نمایند. لطفا وارد/عضو شوید.

دیدگاه ها

فقط اعضای سایت می توانند دیدگاه خود را درج نمایند. لطفا وارد/عضو شوید.